Son Yazılar

Son Yorumlar

Arşivler

Kategoriler

Meta

ataturk_4

ATATÜRK DİYOR Kİ:

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

Kuruluş 1947

23 Temmuz Erzurum Kongresi Nedeniyle Mustafa Kemal Derneğinin Yazılı Açıklaması

06 Ocak 2013      Basın Duyuruları      isiklar      yorum yok

Etiket:Sayı: 79                                                                                        23/07/2008

89 yıl önce, Mustafa Kemal’in önderliğinde toplanan tarihi Erzurum Kongresi:
1) “Mili sınırlar içinde vatan, ayrılık kabul etmez bir bütündür.”
2) “Milletin kuvvetlerini etken ve milletin isteğini egemen kılmak esastır.”
3) “Manda ve koruyuculuk kabul olunamaz.”

diyerek Tam Bağımsız, Çağdaş Demokratik ve Lâik Cumhuriyetin temelini atmıştır.

89 yıl sonra Bugün ise; bu temel çeşitli ihanetlerle sarsılmaya başlamıştır.  Dün; Osmanlı Devletini yarı sömürge haline getirerek sömüren ve sonrada ideolojik ve ekonomik çıkarları doğrultusunda parçalayan dış güçler, bugün; şeriatçılığı, kürtçülüğü, bölücülüğü ve yeni mandacılığı savunan içimizdeki işbirlikçileri ile Türk insanını birbirine düşman kampları ayırarak, Üniter Devletimizi bölmek ve Lâik Cumhuriyetimizi anti Lâik İslam cumhuriyetine dönüştürmek istemektedirler.

 

Mustafa Kemal, bu tür işbirlikçileri için Tarihi Erzurum Kongresi’ni açış nutkunda: “her devirde ve her ülkede, her zaman görüldüğü gibi, bizde de kalbi ve sinirleri bozuk, ahmak insanlar, vatansız ve aynı zamanda kişisel refah ve mutluluğunu vatanın ve milletin zararında arayan sefiller vardır.” demiştir.

İnanıyoruz ki Büyük Ulusumuz bugün yaşadığımız ve Büyük Atatürk’ü bir kere daha haklı çıkaran tüm ihanetlere rağmen yeniden uyanacak, dış güçlerin ve onların içimizdeki işbirlikçilerinin girişimini boşa çıkaracak ve ulusunun bölünmesine karşı çıkacaktır. Çağdaş ve Lâik Cumhuriyetinin ve bağımsız milli devletini ümmet statüsüne sokulmasına, ülkesinin tarikatlar ve çeteler tarafından yönetilmesine ve soyulmasına artık yeter diyecektir. Ayrıca: Avrupa birliği kandırmacası ile emperyalist güçlerin uşaklığını soyunanlarca, ulusal çıkarlarının yok edilmesine, izin vermeyecek ve yeniden Atatürk’e dönecektir.

Bu inançla Tarihi Erzurum Kongresinin 89 yıl dönümünü kutluyoruz.
GENEL BAŞKAN
AV. KÂMRÂN BARANBir Cevap Yazın